Statistikdatabasen
Tabell 3.28 - Lärare i skolan om i vilken utsträckning de anser att skolan lyckats att verka för jämställdhet mellan könen. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

skolform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet.
Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning:
procent
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning:
procent
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning:
procent
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning:
procent
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning:
Flöde
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning:
Flöde
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning:
Flöde
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning:
Flöde
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i mycket stor utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i ganska stor utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i varken stor eller liten utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning:
Nej
Andel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003EF