Statistikdatabasen
Tabell 3.27 - Lärare i skolan om hur de lyckas ge flickor och pojkar lika goda möjligheter. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

skolform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet.
Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas mycket bra:
procent
Andel som lyckas mycket bra (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas ganska bra:
procent
Andel som lyckas ganska bra (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas varken bra eller dåligt:
procent
Andel som lyckas varken bra eller dåligt (osäkerhetstal):
procent
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt:
procent
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas mycket bra:
Flöde
Andel som lyckas mycket bra (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas ganska bra:
Flöde
Andel som lyckas ganska bra (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas varken bra eller dåligt:
Flöde
Andel som lyckas varken bra eller dåligt (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt:
Flöde
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas mycket bra:
Nej
Andel som lyckas mycket bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas ganska bra:
Nej
Andel som lyckas ganska bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas varken bra eller dåligt:
Nej
Andel som lyckas varken bra eller dåligt (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt:
Nej
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas mycket bra:
Nej
Andel som lyckas mycket bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas ganska bra:
Nej
Andel som lyckas ganska bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas varken bra eller dåligt:
Nej
Andel som lyckas varken bra eller dåligt (osäkerhetstal):
Nej
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt:
Nej
Andel som lyckas ganska/mycket dåligt (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003EE