Tabell 3.25 - Personal i grundskolan efter utbildning. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

lärarkategori Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal årsarbetare:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Därav antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen:
antal
Könsfördelning i procent för de med pedagogisk högskoleexamen:
procent
Datatyp
Antal årsarbetare:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Därav antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen:
Flöde
Könsfördelning i procent för de med pedagogisk högskoleexamen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal årsarbetare:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Därav antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen:
Nej
Könsfördelning i procent för de med pedagogisk högskoleexamen:
Nej
Säsongsrensad
Antal årsarbetare:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Därav antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen:
Nej
Könsfördelning i procent för de med pedagogisk högskoleexamen:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003E6