Statistikdatabasen
Tabell 3.20 - Kursdeltagare på svenskundervisning för invandrare efter studievägskurs och resultat. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

studieväg Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

studieresultat Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning efter studievägskurs och resultat:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning efter studievägskurs och resultat:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter studievägskurs och resultat:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter studievägskurs och resultat:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003DH