Statistikdatabasen
Tabell 3.17 - Examinerade på forskarnivå efter forskningsämnesområde. År 2011 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

forskarnivå Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

forskningsämnesområde Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Forskningsämnesområde enligt den nya klassifikationen Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (1-siffernivå).

Den nya ämnesindelningen infördes i statistiken från 2011 och ersätter den tidigare indelningen enligt Nationell förteckning över forskningsämne.

Examinerade avser både licentiat- och doktorsexamen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003D7