Tabell 3.16 - Examina på grundnivå och avancerad nivå i högskolan efter inriktning. Läsår 2016/17 - 2017/18
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

utbildningens inriktning Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Inriktning enligt klassifikationen Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000 (1-siffernivå) En studerande kan ha en eller flera examina.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning efter inriktning:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning efter inriktning:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter inriktning:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter inriktning:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003CM