Statistikdatabasen
Tabell 3.15 - Studenter i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter område. Läsår 2016/17 - 2019/20
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

utbildningsområde Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Många studenter är registrerade på kurser inom flera områden. I totalen har varje student räknats endast en gång.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003CJ