Tabell 3.12 - Elever med grundläggande behörighet till studier på högskolenivå efter svensk och utländsk bakgrund. Läsår 2017/18
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

svensk och utländsk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgifterna avser elever som tagit ett examensbevis. Elever som får ut ett examensbevis från ett högskoleförberedande program är alltid behöriga till studier på högskolenivå. Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk/utländsk bakgrund men i redovisningen av totalt antal/andel.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Totalt antal med examen:
antal
Antal:
antal
Andel behöriga i procent:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Totalt antal med examen:
Flöde
Antal:
Flöde
Andel behöriga i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Totalt antal med examen:
Nej
Antal:
Nej
Andel behöriga i procent:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Totalt antal med examen:
Nej
Antal:
Nej
Andel behöriga i procent:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003WG