Statistikdatabasen
Tabell 3.11 - Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program. Läsår 2017/18 - 2018/19
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

gymnasieprogram Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Av alla nationella programmen på gymnasieskolan har endast fyra en jämn könsfördelning, dvs. 40–60 procent av vardera könet. Dessa är handel och administration, restaurang och livsmedel, ekonomi och naturvetenskapsprogrammet. Uppgifterna avser elever som slutfört ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan (2 500 poäng) under läsåret 2017/18 och har tagit gymnasieexamen eller fått ett studiebevis där eleven blivit betygssatt (F-A) i sammanlagt 2 500 kurspoäng eller fler. Elever som tagit ut ett slutbetyg enligt lpf94 ingår inte.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003C7