Tabell 3.10 - Elever som började gymnasieskolan och som inte har slutfört studierna inom fyra år efter svensk och utländsk bakgrund. År 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

svensk och utländsk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Personer med tillfälligt personnr eller skyddad identitet har exkluderas ur tabellen eftersom de inte är möjliga att följa över tid. Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk/utländsk bakgrund men i redovisningen av totalt antal/andel.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal inskrivna:
antal
Andel som ej fullföljt studierna:
procent
Datatyp
Antal inskrivna:
Flöde
Andel som ej fullföljt studierna:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal inskrivna:
Nej
Andel som ej fullföljt studierna:
Nej
Säsongsrensad
Antal inskrivna:
Nej
Andel som ej fullföljt studierna:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003B8