Statistikdatabasen
Tabell 3.10 - Elever som började gymnasieskolan och som inte har slutfört studierna inom fyra år efter svensk och utländsk bakgrund. År 2014 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

svensk och utländsk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Personer med tillfälligt personnr eller skyddad identitet har exkluderas ur tabellen eftersom de inte är möjliga att följa över tid. Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk/utländsk bakgrund men i redovisningen av totalt antal/andel.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal inskrivna:
antal
Andel som ej fullföljt studierna:
procent
Datatyp
Antal inskrivna:
Flöde
Andel som ej fullföljt studierna:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal inskrivna:
Nej
Andel som ej fullföljt studierna:
Nej
Säsongsrensad
Antal inskrivna:
Nej
Andel som ej fullföljt studierna:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003B8