Statistikdatabasen
Tabell 3.44 - Andel av elever i årskurs 9 som uppgivit att de blivit mobbade som även uppger att de blivit utsatta för olika former av brott minst en gång under de senaste tolv månaderna. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

brottstyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

utsatt för mobbning Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolundersökningen om brott 2015, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Andel:
procent
Konfidensintervall, nedre gräns:
procent
Konfidensintervall, övre gräns:
procent
Datatyp
Andel:
Flöde
Konfidensintervall, nedre gräns:
Flöde
Konfidensintervall, övre gräns:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002T8