Statistikdatabasen
Tabell 3.43 - Andel elever i årskurs 9 som uppgivit att de blivit utsatta för kränkning via internet eller mobbning under senasste 12 månaderna. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

typ av kränkning/mobbning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utsatthet Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I enkäten som ligger till grund för denna tabell används inte samma svarsalternativ för frågor kring kränkning via internet respektive mobbning. I tabellen anges de svarsalternativ som gäller kränkning via internet.

Svarsalternativ för mobbning och motsvarande svarsalternativ för kränkning via internet är:

"Ganska sällan" - "Ja, någon gång"
"Ibland" - "Ja, flera gånger"
"Ofta" - "Ja, ofta"
Källa: Skolundersökningen om brott 2015, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
procent
Konfidensintervall, nedre gräns:
procent
Konfidensintervall, övre gräns:
procent
Datatyp
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
Flöde
Konfidensintervall, nedre gräns:
Flöde
Konfidensintervall, övre gräns:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Säsongsrensad
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002SF