Tabell 1.6 - Könsfördelning i regering och regeringskansli efter befattning. År 1973, 1985, 1998, 2010 och 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

befattning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgifterna för 2019 är framtagna för januari.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
andel
Datatyp
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002PZ