Tabell 1.23 - Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. År 1991 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

befattning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Budgetpropositionen för 2019, Bilaga UO 13 samt budgetpropositionen respektive år, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
andel
Datatyp
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002UR