Tabell 1.1 - Valdeltagande i allmänna val efter ålder. År 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

val Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

förstagångs-/samtliga väljare Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Valdeltagarundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Riksdagsval:
procent
Landstingsfullmäktigeval:
procent
Kommunfullmäktigeval:
procent
Datatyp
Riksdagsval:
Flöde
Landstingsfullmäktigeval:
Flöde
Kommunfullmäktigeval:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Riksdagsval:
Nej
Landstingsfullmäktigeval:
Nej
Kommunfullmäktigeval:
Nej
Säsongsrensad
Riksdagsval:
Nej
Landstingsfullmäktigeval:
Nej
Kommunfullmäktigeval:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002EC