Statistikdatabasen
Tabell 4.8 - Sysselsatta 20-64 år efter ålder och heltid och deltid. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

mätvärde Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

veckoarbetstid Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "arbetar du heltid eller deltid".
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal i 1 000-tal:
1 000-tal
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
1 000-tal
Procent:
procent
Procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal i 1 000-tal:
Flöde
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Flöde
Procent:
Flöde
Procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procent:
Nej
Procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procent:
Nej
Procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003LJ