Statistikdatabasen
Tabell 4.3 - Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år. År 1990/91 - 2010/11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

dygn Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

aktivitet Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år, delade Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB.
Undersökningen 1990 genomfördes mellan september och maj. För jämförbarheten är uppgifterna i denna tabell för 2000/01 och 2010/11 framtagna för just denna period.

I obetalt arbete ingår: hushållsarbete, underhållsarbete, omsorg om egna barn, omsorg om andra, inköp av varor och tjänster samt annat hemarbete.
I betalt arbete ingår lunch och resor till och från arbetet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Timmar och minuter per dygn:
tid
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
tid
Timmar per dygn, decimaltal:
tid
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
tid
Datatyp
Timmar och minuter per dygn:
Flöde
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
Flöde
Timmar per dygn, decimaltal:
Flöde
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Timmar och minuter per dygn:
Nej
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per dygn, decimaltal:
Nej
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Timmar och minuter per dygn:
Nej
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per dygn, decimaltal:
Nej
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003NC