Statistikdatabasen
Tabell 5.9 - Andel unga i åldern 16-29 år som upplever att de i skolan fått tillräckliga kunskaper om sex och samlevnad, uppdelat på olika frågor. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

olika frågor om sex och samlevnad Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Folkhälsomyndigheten (UngKAB15), publicerad i SCB Jämställdhet.
Frågan i UngKAB15 avser könsidentitet och inte juridiskt kön. Den lyder "Är du man eller kvinna?" och har svarsalternativen "Man", "Kvinna" respektive "Jag vill inte kategorisera mig".
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Upplever att de i skolan fått tillräckliga kunskaper:
procent
Konfidensintervall, nedre gräns:
procent
Konfidensintervall, övre gräns:
procent
Datatyp
Upplever att de i skolan fått tillräckliga kunskaper:
Flöde
Konfidensintervall, nedre gräns:
Flöde
Konfidensintervall, övre gräns:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Upplever att de i skolan fått tillräckliga kunskaper:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Säsongsrensad
Upplever att de i skolan fått tillräckliga kunskaper:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000324