Statistikdatabasen
Tabell 5.5 - Nedsatt psykiskt välbefinnande efter ålder. År 2016 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, publicerad i SCB Jämställdhet.
För att mäta psykiskt välbefinnande användes frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire) som beskriver psykiskt välbefinnande och mäter psykiska reaktioner av påfrestningar snarare än psykisk ohälsa. I 2016 års undersökning har antalet frågor i instrumentet minskats från 12 till 5, och kallas därför GHQ5 fortsättningsvis.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Nedsatt psykiskt välbefinnande:
procent
Konfidensintervall, nedre gräns:
procent
Konfidensintervall, övre gräns:
procent
Datatyp
Nedsatt psykiskt välbefinnande:
Flöde
Konfidensintervall, nedre gräns:
Flöde
Konfidensintervall, övre gräns:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nedsatt psykiskt välbefinnande:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Säsongsrensad
Nedsatt psykiskt välbefinnande:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000322