Statistikdatabasen
Tabell 5.39 - Personer med insats enligt LSS efter insatstyp den 1 oktober. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

insatstyp Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet.
Personer som bara får råd och stöd ingår inte i raden "Totalt antal personer".
Bortfall: Sorsele kommun för insats 2-10.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Datatyp
Antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000035P