Statistikdatabasen
Tabell 5.37 - Personer som har beslut om trygghetslarm. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet.
Observera att uppgifter för tidigare årgångar kan revideras i samband med att nya årgångar publiceras.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Andel:
andel
Datatyp
Andel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000035O