Statistikdatabasen
Tabell 5.31 - Nationell patientenkät, positiva enkätsvar avseende patientkontakt 2017-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

patientkontakt Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

vårdform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationell patientenkät inom respektive område, publicerad i SCB Jämställdhet.
Resultat för akutmottagningar avser 2017, övriga 2018.
Osäkerhetstal för de delfrågor som bygger upp områdena som redovisas här finns på Nationell patientenkät.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Helhetsintryck:
procent
Emotionellt stöd:
procent
Deltaktighet och involvering:
procent
Respekt och bemötande:
procent
Kontinuitet och koordinering:
procent
Information och kunskap:
procent
Tillgänglighet:
procent
Datatyp
Helhetsintryck:
Flöde
Emotionellt stöd:
Flöde
Deltaktighet och involvering:
Flöde
Respekt och bemötande:
Flöde
Kontinuitet och koordinering:
Flöde
Information och kunskap:
Flöde
Tillgänglighet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Helhetsintryck:
Nej
Emotionellt stöd:
Nej
Deltaktighet och involvering:
Nej
Respekt och bemötande:
Nej
Kontinuitet och koordinering:
Nej
Information och kunskap:
Nej
Tillgänglighet:
Nej
Säsongsrensad
Helhetsintryck:
Nej
Emotionellt stöd:
Nej
Deltaktighet och involvering:
Nej
Respekt och bemötande:
Nej
Kontinuitet och koordinering:
Nej
Information och kunskap:
Nej
Tillgänglighet:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034S