Statistikdatabasen
Tabell 5.29 - Perinealbristningar av grad III och IV vid vaginal förlossning bland förstföderskor efter födelseregion. År 2013-2017 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Andel i procent:
procent
Datatyp
Andel i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034R