Statistikdatabasen
Tabell 5.26 - Dödsorsaker för personer i åldern 35-79 år efter utbildningsnivå. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

dödsorsak Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet.
Dödstal: Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Dödsorsaker för personer i åldern 35-79 år. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen:
antal
Datatyp
Dödsorsaker för personer i åldern 35-79 år. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Dödsorsaker för personer i åldern 35-79 år. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen:
Nej
Säsongsrensad
Dödsorsaker för personer i åldern 35-79 år. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034L