Statistikdatabasen
Tabell 5.23 - Återstående medellivslängd vid 0, 30 respektive 65 års ålder. År 1960 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Dödsriskerna i de högsta åldrarna baseras på en utjämningsmodell.
1968 baserades dödsriskerna från 85 år och äldre på Wittsteins formel.
1971 och 1972 baserades dödsriskerna från 86 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1973 och 1986 baserades dödsriskerna från 91 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1987 och 2005 baseras utjämningen för åldrarna 91 år och äldre på en utjämningsmetod som utvecklades på SCB.
Under 2012 skedde en översyn av utjämningsmodellen vilket medförde en mindre justering av modellen samt att utjämningen sker från 95 års ålder. I samband med översynen 2012 reviderades livslängdstabellerna för åren 2006 - 2011. Metodförändringarna har medfört mindre tidsseriebrott.
Källan för Livslängdstabellerna åren 1960 är Statistisk Tidskrift 1962:2.
För åren 1961–1969 är livslängdstabellerna hämtade från Statistiska meddelanden (SCB), grupp B och Be.
Uppgifter om medelfolkmängd (Risktid), antal döda och antal efter födelsedagen döda redovisades inte i publikationerna för åren 1960–1969. Uppgifterna fanns endast sparade i manuskript hos Statistiska centralbyrån.
Livslängdstabellerna för åren 1960–2001 bygger på skannat material från publikationer. Det skannade materialet är granskat, men det kan trots detta finnas enstaka värden som har feltolkats i processen.
Källa: SCB, Befolkningsstatistik, publicerad i SCB Jämställdhet.
Från 2006 är dödsriskerna beräknade genom utjämning av observerade dödsrisker från 95 år och äldre. Mellan 1973 och 2006 användes utjämnade dödsrisker från 91 års ålder. Metodförändringen har medfört ett tidsseriebrott.
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2006 - 2011.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Återstående medellivslängd i antal år:
år
Datatyp
Återstående medellivslängd i antal år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Återstående medellivslängd i antal år:
Nej
Säsongsrensad
Återstående medellivslängd i antal år:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034M