Statistikdatabasen
Tabell 5.20 - Pågående sjukfall pga depressiv episod. Kvartal 2005K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
antal
Datatyp
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
Nej
Säsongsrensad
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034C