Tabell 5.18 - Sjukpenningtalet efter ålder. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet.
Ersättningar som ingår är sjukpenning och rehabiliteringspenning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning räknas om till hela dagar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Sjukpenningtalet:
dagar
Datatyp
Sjukpenningtalet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Sjukpenningtalet:
Nej
Säsongsrensad
Sjukpenningtalet:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034F