Statistikdatabasen
Tabell 5.17 - Ohälsotalet efter ålder. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet.
Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Ohälsotalet:
dagar
Datatyp
Ohälsotalet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ohälsotalet:
Nej
Säsongsrensad
Ohälsotalet:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034E