Statistikdatabasen
Tabell 5.16 - Arbetskraftstillhörighet för personer med funktionsnedsättning och övriga i befolkningen 16-64 år. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetskraftstillhörighet Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

funktionsnedsättning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsedsättning, Arbetsförmedlingen och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Med funktionsnedsättning menas i denna undersökning att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att man har diabetes, hjärt-lungproblem, magtarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. De tillfrågade får en fråga om de utifrån denna definition har en funktionsnedsättning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Andel i procent av alla i gruppen:
procent
Andel i procent av alla i gruppen (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Andel i procent av alla i gruppen:
Flöde
Andel i procent av alla i gruppen (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel i procent av alla i gruppen:
Nej
Andel i procent av alla i gruppen (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Andel i procent av alla i gruppen:
Nej
Andel i procent av alla i gruppen (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034D