Statistikdatabasen
Tabell 5.15 - Body Mass Index (BMI) efter ålder. År 1980-1981 - 2018-2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Body Mass Index Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
BMI = Vikt i kg / (Längd i m)2
BMI är ett internationellt accepterat mått, som dock har vissa brister. Måttet tar till exempel inte hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är muskler respektive fett, vilket innebär att det kan ge missvisande resultat för bland annat idrottare och andra personer med hög andel muskelmassa.

Gränsvärdena är enligt WHO:s klassificering och gäller för vuxna över 20 år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Body Mass Index (BMI):
andel
Body Mass Index (BMI) (osäkerhetstal):
andel
Datatyp
Body Mass Index (BMI):
Flöde
Body Mass Index (BMI) (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Body Mass Index (BMI):
Nej
Body Mass Index (BMI) (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Body Mass Index (BMI):
Nej
Body Mass Index (BMI) (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000344