Statistikdatabasen
Tabell 5.12 - Fysiskt aktiv per vecka efter ålder. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka:
procent
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
procent
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
procent
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka:
procent
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
procent
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
procent
Datatyp
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka:
Flöde
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
Flöde
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
Flöde
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka:
Flöde
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
Flöde
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka:
Nej
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka:
Nej
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Säsongsrensad
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka:
Nej
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka:
Nej
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Fysiskt aktiv minst 300 minuter per vecka (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000063