Statistikdatabasen
Tabell 5.11 - Riskkonsumenter av alkohol efter ålder. År 2004 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, publicerad i SCB Jämställdhet.
Med riskkonsumtion menas alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män, vilket motsvarar 168 g alkohol eller 53 cl starksprit, eller 9 standardglas per vecka för kvinnor, vilket motsvarar 108 g eller 34 cl starksprit. Allt berusningsdrickande är per definition riskkonsumtion. Som berusningsdrickande räknas konsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män, och fyra standardglas eller fler för kvinnor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Andel riskkonsumenter av alkohol:
procent
Konfidensintervall, nedre gräns:
procent
Konfidensintervall, övre gräns:
procent
Datatyp
Andel riskkonsumenter av alkohol:
Flöde
Konfidensintervall, nedre gräns:
Flöde
Konfidensintervall, övre gräns:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel riskkonsumenter av alkohol:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Säsongsrensad
Andel riskkonsumenter av alkohol:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004BP