Tabell 2.7 - Ersatta dagar för vård av barn. År 1974 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

vård av barn Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet.
Ersättningsdagar i samband med barns födelse eller adoption samt kontaktdagar ingår inte.

Fr.o.m. 1995 periodiseras statistiken till det år då utbetalningen gjordes.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal dagar i tusental:
tusental
Könsfördelning, procent:
andel
Datatyp
Antal dagar i tusental:
Flöde
Könsfördelning, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal dagar i tusental:
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal dagar i tusental:
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000035T