Tabell 2.33 - Frånvarande p.g.a. sjukdom hela eller del av referensveckan efter ålder. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hela eller del av referensveckan Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
tusental
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
tusental
Datatyp
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
Flöde
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
Nej
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
Nej
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-04-04
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003L5