Tabell 2.24 - Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

mätvärde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetstidens längd Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

antal barn Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

yngsta barnets ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "arbetar du heltid eller deltid".

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Andel:
procent
Andel (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Andel:
Flöde
Andel (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Andel (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Andel (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003HF