Statistikdatabasen
Tabell 2.24 - Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

mätvärde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetstidens längd Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

antal barn Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

yngsta barnets ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "arbetar du heltid eller deltid".
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Andel:
procent
Andel (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Andel:
Flöde
Andel (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Andel (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Andel (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003HF