Tabell 2.22 - Tidbegränsat anställda 20-64 år efter typ av anställning. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

mätvärde Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

anställningstyp Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal i 1 000-tal:
1 000-tal
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
1 000-tal
Procentuell fördelning efter typ av anställning:
procent
Procentuell fördelning efter typ av anställning (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning, procent:
procent
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal i 1 000-tal:
Flöde
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Flöde
Procentuell fördelning efter typ av anställning:
Flöde
Procentuell fördelning efter typ av anställning (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning, procent:
Flöde
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning efter typ av anställning:
Nej
Procentuell fördelning efter typ av anställning (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning efter typ av anställning:
Nej
Procentuell fördelning efter typ av anställning (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000311