Tabell 2.2 - Från löne- och näringsinkomst till nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre. År 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har delats lika mellan makar/sambo i hushållet.

Definitionen av nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Hushållsbegreppet är bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
kronor
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
procent
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
procent
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
kronor
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
procent
Datatyp
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
Flöde
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
Flöde
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
Flöde
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
Flöde
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
Nej
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
Nej
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
Nej
Säsongsrensad
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
Nej
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
Nej
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000031A