Tabell 2.15 - Anställda 20-64 år efter sektor och anknytningsgrad till arbetsmarknaden. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

anknytningsgrad till arbetsmarknaden Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgift om sektor saknas för anställda utomlands. I den här gruppen ingår även de som saknar uppgift om sektor.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal i 1 000-tal:
1 000-tal
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
1 000-tal
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
procent
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning, procent:
procent
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal i 1 000-tal:
Flöde
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Flöde
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
Flöde
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning, procent:
Flöde
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
Nej
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
Nej
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000030Y