Tabell 2.13 - Befolkningen och relativa arbetskraftstal efter ålder och födelseregion. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Personer födda i Turkiet redovisas i gruppen Europa utom Norden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Befolkningen, tusental:
tusentals personer
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
procent
Relativa arbetskraftstal, procent:
procent
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Befolkningen, tusental:
Flöde
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
Flöde
Relativa arbetskraftstal, procent:
Flöde
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningen, tusental:
Nej
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent:
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen, tusental:
Nej
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent:
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001JH