Tabell 2.12 - Relativa arbetskraftstal efter ålder. År 1970 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 49 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Sedan år 2005 räknas personer som är folkbokförda i Sverige och jobbar utomlands som sysselsatta i Arbetskraftsundersökningen. Tidigare räknades dessa personer till de som inte är i arbetskraften. Förändringarna som skedde innebar att det uppstod tidsseriebrott men är i tabeller och diagram länkade bakåt till och med år 1987.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
procent
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
Flöde
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
Nej
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
Nej
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000030V