Tabell 2.10 - Lönespridning efter sektor. År 2016 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet.
P10 = den lön under vilken 10 procent av gruppen ligger.
P25 = den lön under vilken 25 procent av gruppen ligger.
P50 = den lön under vilken 50 procent av gruppen ligger.
P75 = den lön under vilken 75 procent av gruppen ligger.
P90 = den lön under vilken 90 procent av gruppen ligger.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
10:e percentilen, kronor:
kronor
10:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
kronor
25:e percentilen, kronor:
kronor
25:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
kronor
50:e percentilen, kronor:
kronor
50:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
kronor
75:e percentilen, kronor:
kronor
75:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
kronor
90:e percentilen, kronor:
kronor
90:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
kronor
Kvot P90/P10:
andel
Kvot P50/P10:
andel
Kvot P90/P50:
andel
Genomsnittlig månadslön, kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön, kronor (osäkerhetstal):
kronor
Datatyp
10:e percentilen, kronor:
Flöde
10:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Flöde
25:e percentilen, kronor:
Flöde
25:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Flöde
50:e percentilen, kronor:
Flöde
50:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Flöde
75:e percentilen, kronor:
Flöde
75:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Flöde
90:e percentilen, kronor:
Flöde
90:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Flöde
Kvot P90/P10:
Flöde
Kvot P50/P10:
Flöde
Kvot P90/P50:
Flöde
Genomsnittlig månadslön, kronor:
Flöde
Genomsnittlig månadslön, kronor (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
10:e percentilen, kronor:
Nej
10:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
25:e percentilen, kronor:
Nej
25:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
50:e percentilen, kronor:
Nej
50:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
75:e percentilen, kronor:
Nej
75:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
90:e percentilen, kronor:
Nej
90:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
Kvot P90/P10:
Nej
Kvot P50/P10:
Nej
Kvot P90/P50:
Nej
Genomsnittlig månadslön, kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön, kronor (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
10:e percentilen, kronor:
Nej
10:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
25:e percentilen, kronor:
Nej
25:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
50:e percentilen, kronor:
Nej
50:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
75:e percentilen, kronor:
Nej
75:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
90:e percentilen, kronor:
Nej
90:e percentilen, kronor (osäkerhetstal):
Nej
Kvot P90/P10:
Nej
Kvot P50/P10:
Nej
Kvot P90/P50:
Nej
Genomsnittlig månadslön, kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön, kronor (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002V5