Tillgång till internet i hemmet efter typ av uppkoppling, kön och redovisningsgrupp. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

typ av uppkoppling Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellerna avser 2018.
Två prickar (..) betyder att uppgiften är för osäker för att redovisas.
typ av uppkoppling
Fast bredbandsanslutning
T.ex. DSL, ADSL, VDSL, fiber, kabel, satellit eller offentlig WiFi.
Mobil bredbandsanslutning
T.ex. via 3G- eller 4G- nätverk, med SIM-kort, USB-sticka eller med en mobiltelefon med internetdelning.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-28
Kontakt
Sara Kebrit, SCB
+46 010-479 44 96
sara.kebrit@scb.se

Björn Forssell, SCB
+46 010-479 43 82
bjorn.forssell@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Antal personer felmarginal +/-:
antal
Andel personer, procent:
procent
Andel personer felmarginal +/-, procent:
procent
Datatyp
Antal personer:
Flöde
Antal personer felmarginal +/-:
Flöde
Andel personer, procent:
Flöde
Andel personer felmarginal +/-, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Antal personer felmarginal +/-:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Andel personer felmarginal +/-, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Antal personer felmarginal +/-:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Andel personer felmarginal +/-, procent:
Nej
Skapad datum
2019-09-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000212