Familjer som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under året, andel familjer med hemmaboende barn 0-17 år. År 1995 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Antal familjer (1000-tal)
Källa: Hushållens ekonomi (HEK)
Antal familjer (1000-tal)
Beräkningar gjorda för familjer där de vuxna har bott i Sverige hela året, dvs. helårspopulationen.
Andel familjer
Källa: Hushållens ekonomi (HEK)
Andel familjer
Beräkningar gjorda för familjer där de vuxna har bott i Sverige hela året, dvs. helårspopulationen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Antal familjer (1000-tal):
antal, (1000-tal)
Felmarginal för antal familjer (1000-tal):
antal (1000-tal)
Andel familjer:
procent
Felmarginal för andel familjer:
procentenheter
Referenstid
Antal familjer (1000-tal):
31 december respektive år
Felmarginal för antal familjer (1000-tal):
31 december respektive år
Andel familjer:
31 december respektive år
Felmarginal för andel familjer:
31 december respektive år
Datatyp
Antal familjer (1000-tal):
Stock
Felmarginal för antal familjer (1000-tal):
Stock
Andel familjer:
Stock
Felmarginal för andel familjer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal familjer (1000-tal):
Nej
Felmarginal för antal familjer (1000-tal):
Nej
Andel familjer:
Nej
Felmarginal för andel familjer:
Nej
Säsongsrensad
Antal familjer (1000-tal):
Nej
Felmarginal för antal familjer (1000-tal):
Nej
Andel familjer:
Nej
Felmarginal för andel familjer:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102AY