Hemmaboende barn och ungdomar 0-21 år vars föräldrar separerat efter kön, ålder, familjetyp (kärnfamiljer/ombildade familjer), föräldrarnas sammanboendeform och utländsk/svensk bakgrund. År 2000 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrars sammanboendeform

Totalt 3 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
2008
Uppgifterna om separationer under 2008 har korrigerats den 12 juli 2010. I tidigare publicerad statistik har antalet separationer på grund av att en förälder emigrerat underskattats.
tabellinnehåll
Antal barn vars föräldrar separerat
Som separerade ett visst år räknas personer som var folkbokförda på olika adresser 31/12 det året men var boföräldrar folkbokförda på samma adress 31/12 året innan och där ingen av dem avlidit under året. I de fall bägge boföräldrarna emigrerat har det räknats som alltjämt sammanboende. Brister i statistiken gör att sambor utan gemensamma barn felaktigt klassificeras som ensamstående föräldrar. Detta innebär att antalet barn med samboföräldrar underskattas. Av samma anledning underskattas även antalet barn i sambofamiljer och i ombildade familjer som upplevt en separation under året.
Föräldraseparationer per 100 barn
Som separerade ett visst år räknas personer som var folkbokförda på olika adresser 31/12 det året men var boföräldrar folkbokförda på samma adress 31/12 året innan och där ingen av dem avlidit under året. I de fall bägge boföräldrarna emigrerat har det räknats som alltjämt sammanboende. Brister i statistiken gör att sambor utan gemensamma barn felaktigt klassificeras som ensamstående föräldrar. Detta innebär att antalet barn med samboföräldrar underskattas. Av samma anledning underskattas även antalet barn i sambofamiljer och i ombildade familjer som upplevt en separation under året.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Antal barn vars föräldrar separerat:
antal
Föräldraseparationer per 100 barn:
procent
Referenstid
Antal barn:
31 december respektive år
Antal barn vars föräldrar separerat:
31 december respektive år
Datatyp
Antal barn:
Stock
Antal barn vars föräldrar separerat:
Stock
Föräldraseparationer per 100 barn:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Antal barn vars föräldrar separerat:
Nej
Föräldraseparationer per 100 barn:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Antal barn vars föräldrar separerat:
Nej
Föräldraseparationer per 100 barn:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102D7