Hemmaboende barn och ungdomar 0-21 år efter region, kön, ålder, familjetyp (sammanboende eller ensamstående föräldrar) och utländsk/svensk bakgrund. År 2000 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

familjetyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

familjetyp
Indelning efter familjetyp bygger på uppgifter från folkbokföringen. Brister i statistiken gör att sambor utan gemensamma barn felaktigt klassificeras som ensamstående föräldrar. Detta innebär att antalet barn/familjer med samboföräldrar underskattas medan antalet barn/familjer med en ensamstående förälder överskattas.
familjetyp
Indelning efter familjetyp bygger på uppgifter från folkbokföringen. Brister i statistiken gör att sambor utan gemensamma barn felaktigt klassificeras som ensamstående föräldrar. Detta innebär att antalet barn/familjer med samboföräldrar underskattas medan antalet barn/familjer med en ensamstående förälder överskattas.
utländsk/svensk bakgrund
Utländsk bakgrund: barn födda utomlands samt barn födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Svensk bakgrund: barn födda i Sverige med en eller båda föräldrar födda i Sverige.
utländsk/svensk bakgrund
Utländsk bakgrund: barn födda utomlands samt barn födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Svensk bakgrund: barn födda i Sverige med en eller båda föräldrar födda i Sverige.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Antal
I tabellen ingår barn i åldrarna 0-21 år som bor med en eller båda sina ursprungliga (biologiska/adoptiv) föräldrar. Ej hemmaboende barn, barn som bor med annan person i föräldrarnas ställe samt barn 0-15 år som felaktigt klassificerats som ensamstående är exkluderade.
Procent
I tabellen ingår hemmaboende barn i åldrarna 0-21 år. Barnen kan bo med en eller båda ursprungliga föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe. Barn 0-15 år som felaktigt klassificerats som ensamstående är exkluderade.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procent:
procent
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Procent:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102AF