Barnfamiljernas inkomststandard (median) för hemmaboende barn 0-17 år efter befolkningsgrupper. År 1995 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

befolkningsgrupp

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Inkomststandard (median)
Källa: Hushållens ekonomi (HEK)
Inkomststandard (median)
Beräkningar gjorda för familjer där de vuxna har bott i Sverige hela året, dvs. helårspopulationen.
Inkomststandard (median)
Inkomststandard = Kvoten mellan hushållets disponibla inkomst och hushållets baskonsumtion. Hushållets baskonsumtion består av riksnormen för försörjningsstöd 2010, schabloniserad boendeutgift, utgift för hushållsel efter hushållsstorlek, barnomsorgsutgift, lokala resor för personer 18 år eller äldre, fack- och A-kasseavgift för personer som är anställda och jobbar minst halvtid samt hemförsäkring.Baskonsumtionen har skapats för år 2010 vilket innebär att 2010 års baskonsumtion används som norm för samtliga år.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Inkomststandard (median):
inkomststandard (median)
Felmarginal för medianvärde:
felmarginal för medianvärde
Referenstid
Inkomststandard (median):
31 december respektive år
Felmarginal för medianvärde:
31 december respektive år
Datatyp
Inkomststandard (median):
Stock
Felmarginal för medianvärde:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomststandard (median):
Nej
Felmarginal för medianvärde:
Nej
Säsongsrensad
Inkomststandard (median):
Nej
Felmarginal för medianvärde:
Nej
Skapad datum
2019-07-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102BU