Familjestödets andel av den disponibla inkomsten. Barn i familjer med hemmaboende barn 0-17 år efter typ av bidrag och befolkningsgrupper. År 1995 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av bidrag

Totalt 6 Valda

Sök

befolkningsgrupp

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Andel
Källa: Hushållens ekonomi (HEK)
Andel
Beräkningar gjorda för familjer där de vuxna har bott i Sverige hela året, dvs. helårspopulationen.
tabellinnehåll: Andel , typ av bidrag: föräldraförsäkring
Föräldrapenningen är beräknad netto, dvs. efter skatt

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Andel:
procent
Felmarginal för andel:
procentenheter
Referenstid
Andel:
31 december respektive år
Felmarginal för andel:
31 december respektive år
Datatyp
Andel:
Stock
Felmarginal för andel:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Felmarginal för andel:
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Felmarginal för andel:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102BJ