Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i tkr. Barn i familjer med hemmaboende barn 0-17 år efter befolkningsgrupper. År 1995 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

befolkningsgrupp

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Median (1 000-tal kr)
Källa: Hushållens ekonomi (HEK)
Median (1 000-tal kr)
Beräkningar gjorda för familjer där de vuxna har bott i Sverige hela året, dvs. helårspopulationen.
Median (1 000-tal kr)
Samtliga belopp i kronor avser löpande priser.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Median (1 000-tal kr):
tusentals kronor
Felmarginal för medianvärde (1 000-tal kr):
tusentals kronor
Referenstid
Median (1 000-tal kr):
31 december respektive år
Felmarginal för medianvärde (1 000-tal kr):
31 december respektive år
Datatyp
Median (1 000-tal kr):
Stock
Felmarginal för medianvärde (1 000-tal kr):
Stock
Kalenderkorrigerad
Median (1 000-tal kr):
Nej
Felmarginal för medianvärde (1 000-tal kr):
Nej
Säsongsrensad
Median (1 000-tal kr):
Nej
Felmarginal för medianvärde (1 000-tal kr):
Nej
Skapad datum
2019-07-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102BF