Familjer med hemmaboende barn och ungdomar 0-21 år efter barnens ålder, familjetyp och föräldrarnas ålder. År 2000 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

barnens ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 9 Valda

Sök

moderns ålder Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

faderns ålder Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

moderns ålder
Uppgifter om föräldrarnas ålder avser endast föräldrar boende i familjen. I familjer med en ensamstående förälder saknas därför uppgift om ålder för den andra föräldern.
moderns ålder
Uppgifter om föräldrarnas ålder avser endast föräldrar boende i familjen. I familjer med en ensamstående förälder saknas därför uppgift om ålder för den andra föräldern.
faderns ålder
Uppgifter om föräldrarnas ålder avser endast föräldrar boende i familjen. I familjer med en ensamstående förälder saknas därför uppgift om ålder för den andra föräldern.
faderns ålder
Uppgifter om föräldrarnas ålder avser endast föräldrar boende i familjen. I familjer med en ensamstående förälder saknas därför uppgift om ålder för den andra föräldern.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procent:
procent
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Procent:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102B9