Familjer med hemmaboende barn och ungdomar 0-21 år samt genomsnittligt antal barn per familj efter barnens ålder, familjetyp och moderns/faderns födelseland (Sverige/utomlands). År 2000 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 9 Valda

Sök

moderns födelseland

Totalt 4 Valda

Sök

faderns födelseland

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procent:
procent
Genomsnittligt antal barn:
genomsnittligt antal barn
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Procent:
31 december respektive år
Genomsnittligt antal barn:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Procent:
Stock
Genomsnittligt antal barn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Genomsnittligt antal barn:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Genomsnittligt antal barn:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102G1